VÃ¥ren 2008 chesapeake bay\Atlantic Intracoastal Waterway

N 38° 52' W 76° 32'

Florida here we come

October 04, 2008

04.10.08. Hei igjen. Det har skjedd mer enn dette på en måned altså, men det er liksom litt vanskelig å skive ned alt.
Nå sitter jeg i stua til Connie. En dame vi har blitt kjent med og som har vært så snill at hun har åpnet hjemmet sitt for oss.Vi får låne dusjen og vaske maskinen så
ofte vi vil. Hun lager kjempe god amerikansk mat, så vi har vært her mye.Hun har også en jetski som er veldig morsom å låne.
Nå er vi altså på vei nedover, om tre dager er vi ute av Chesapeake Bay. I kanalen kan man nesten bare bruke motor, fordi det er så trangt. Så vi må kjøre ca 8 timer med motor
hver dag for å rekke å møte Bjørn Erik i Florida, som kommer på besøk og skal være med oss over til Bahamas. Jippi.Vi gleder oss veldig!!!
Vi skal prøve å skrive litt hver dag, vis det skjer noe spennende og vi har nett.

Dette ble litt kort fordi det ALLTID er noe som skal gjøres på båten.
Vi er veldig glad i dere alle….

John og Marthe.

previous entry

Comments

Ester31Herrera September 24, 2010 at 03:26 PM

Buildings are not cheap and not everyone is able to buy it. But, mortgage loans are invented to aid people in such cases.

gwhastings May 23, 2012 at 06:30 PM

Translation:

04.10.08. Hello again. This has happened more than this in a month that is, but it’s like a little difficult to slice down everything.

Now I sit in the living room to Connie. A lady we have become familiar with and have been so kind that she has opened her home for oss.Vi borrow the shower and washing machine as

Often we want. She makes really good American food, so we’ve been here mye.Hun also has a jet ski that is very fun to borrow.

Now we are on the way down, in three days we are out of the Chesapeake Bay. The channel can almost only use the engine, because it is so crowded. So we have to drive about 8 hours of engine

every day to have time to meet Bjørn Erik in Florida, who come to visit and will be with us to the Bahamas. Jippi.Vi’re very excited!

We’ll try to write every day, show there is something exciting and we have online.

This was a little short because there is ALWAYS something to do on the boat.

We are very fond of you all ….

Please sign-in to post a comment.

If you are not yet registered please Register Now.